Sensommarutsikt

31 augusti, 2015
Skrevet af: Peter
Kategori: Utsikt

Sensommarutsikt 2015

Arbetsmarknad

Almega/Bemanningsföretagens senaste bemanningsindikator för tredje kvartalet 2015 förutser ökade orderingångar inom industri och i tjänstesektorn förväntar sig bemanningsbranschen minskad efterfrågan. Den enda parameter som förändrats, och därmed den sannolikaste orsaken till de låga förväntningarna, är de ökade sociala kostnaderna för unga.

De förändrade villkoren för att anställa ungdomar som började gälla under årets tredje kvartal innebär ett stort skifte för både kund- och bemanningsföretag. Ytterligare höjningar kommer nästa år. Bemanningsbranschen är relativt sett den bransch i landet som anställer flest unga, vilket ger att förändringarna oundvikligen får efterverkningar.

Vidare visar indikatorn att brist på arbetskraft var det främsta hindret för företagens verksamhet under andra kvartalet. Betydligt färre företag ansåg under andra kvartalet att otillräcklig efterfrågan var det främsta hindret. Det tyder på en förbättring vad gäller efterfrågeläget för bemanningsföretagen under andra kvartalet, vilket däremot inte förväntas hålla i sig under tredje kvartalet.

Under Almedalsveckan meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson något överraskande att regeringen kan komma att dra igång en ny utredning om hur Arbetsförmedlingen ska arbeta i framtiden.

Aktörer

Efter en anbudsrunda med stort fokus på kvalitet blir Proffice Care AS leverantör av sjuksköterskor till norska sjukhus. Uppdragsgivare är HINAS, de norska hälsoföretagens inköpsorganisation.

Uniflex har tecknat ett avtal med norska byggbolaget Hent för perioden juni 2015 till juni 2017. Avtalet omfattar rekrytering och bemanning av byggpersonal vid Hents samtliga avdelningar i Norge.

Manpower Group har skrivit en avsiktsförklaring med Försvarsmakten om samarbete vad gäller karriärmöjligheter. Manpower Group och Försvarsmakten vill skapa en positiv inställning till en kombinerad karriär mellan näringslivet och försvaret.

Pema Sweden och PostNord har utökat samarbetet rörande bemanningsentreprenad inom PostNords TPL-verksamhet i Norrköping. Parterna driver sedan februari i år ett liknande samarbetsupplägg med centrallager för Stadium i Norrköping och det nya samarbetet, inom segmentet apoteksvaror, är i ungefär samma omfattning.

Under sommaren har ett antal kvartalsrapporter sett dagens ljus.

Dedicares omsättning under andra kvartalet 2015 uppgick till 141,4 MSEK (116,5), en ökning med 21,4%. Rörelseresultatet uppgick till 10,0 MSEK (6,9), rörelsemarginal 7,1% (5,9).

Lernias intäkter för andra kvartalet ökade med 17,5 procent och uppgick till 826 MSEK (703), vilket är en förbättring med 123 MSEK jämfört med föregående år. Intäktsökningen är framför allt hänförlig till Segment Bemanning. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 31 MSEK (12), en förbättring med 19 mkr. Orsaken till det förbättrade resultatet är till stor del en stark volymutveckling inom bemanningsverksamheten.

NGS: nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 133,8 MSEK (120,2) en ökning med 11 %. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 9,6 MSEK (8,5), rörelsemarginal 7,2% (7,1).

Poolias intäkter uppgick till 187,0 MSEK (176,8), en ökning med 5,8%. Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (-3,1) och rörelsemarginalen till 0,8% (-1,7).

Proffices nettoomsättning uppgick till 1 045 (1 078) MSEK. Justerat för försäljningen av Aviation ökade omsättningen för den kvarvarande verksamheten med 5%. EBITA uppgick till 31 (25) MSEK, en ökning med 24%. EBITA har påverkats av övrig rörelseintäkt om 10 MSEK hänförlig till avyttringen av Aviation. EBITA-marginalen uppgick till 3,0 (2,3) %.

SJR in Scandinavia ABs omsättning ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7). Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0) vilket ger en rörelsemarginal om 10,0% (9,6).

Uniflex andra kvartal 2015 visar en omsättning på 345 MSEK (287), en ökning med 20 procent. Rörelseresultatet uppgick till 12,3 MSEK (0,1), motsvarande en rörelsemarginal på 3,5 procent (0,0).

Wise Groups omsättning ökade under kvartalet med 18 procent till 157,3 MSEK (133,7) jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 6,9 MSEK jämfört med 3,2 MSEK motsvarande period föregående år.

Till slut några kortnyheter: Jobzone expanderar och öppnar kontor i Västerås; den ökande arbetsbelastningen gör att allt fler socialsekreterare lämnar kommunerna för bemanningsbranschen, moderatledaren Anna Kinberg Batra har besökt Industrikompetens i Norrköping, Karen Hjortkær Petersen är den danska branschorganisationen VikarBranchens nya föreningssekreterare.

⇐ TILBAGE TIL BLOGGEN.