Da der skete noget.

Vi er vokset op sammen, gik i samme klasse, da vi var små, gik på KTH samtidigt og startede virksomheden, som vi fortsat ejer i fællesskab - Intelliplan.

Det viste sig, at studierne på KTH efter et par år ikke var tilstrækkeligt stimulerende for os. Ikke i forhold til de udfordringer, som lokkede og trak på den anden side af vejen. Vi fik en forespørgsel fra en nystartet bemandingsvirksomhed, om vi kunne bygge et system til dem. De havde ledt og ledt uden at finde et. Det her var i slutningen af 90'erne, og bemandingsbranchen i Sverige var i sin vorden.

Markedsundersøgelser? Naturligvis. Vi slog op under rubrikken ”Bemandingsvirksomheder” i De Gule Sider. Dengang var det en tyk bog. Udvalget bestod i at vælge de fyrre virksomheder med størst annoncer. Derefter programmerede vi faxen med deres faxnumre og sendte en meddelelse ud. Den lød omtrent således: ”Vi udvikler et helt nyt system til bemandingsbranchen. Vil I være med til at påvirke udviklingen, så systemet passer til jer?” Under spørgsmålet var der to afkrydsningsfelter: ”Ja” og ”Nej”. Og vores faxnummer.

Peter, kan du huske den ældre kvinde, som ringede os op næsten umiddelbart efter, vi udsendte faxen?
Ja, ja, det var hende, der var så ophidset og irriteret, og som sagde:
”Jeg vil ikke have den slags bras sendt til mig!”.
Præcis. Og så hørte vi i baggrunden papir, som demonstrativt blev revet itu. Det føltes ikke ligefrem som en god start.
Hahaha, nej det var en tung samtale…

I dagene efter begyndte vores fax at give lyd fra sig, mens vi nervøst ventede på resultatet. Omtrent halvdelen af de forespurgte virksomheder faxede tilbage med ”ja”-feltet afkrydset. Vi fik en fornemmelse af, at vi var på sporet af noget.

At være på rette spor og at vide, hvad man taler om, er dog to vidt forskellige ting. Så vi bad en håndfuld virksomheder, som opererede inden for forskellige områder, om at måtte komme ud og se, hvordan de arbejdede. Hvordan skulle vi ellers forstå, hvad de havde behov for støtte til? Meget forenklet sad vi ude hos virksomhederne om dagen, og så kodede vi om natten. At sove var noget vi gjorde i weekenden.

I begyndelsen vidste vi heller ikke, hvad vi skulle forlange for vores produkt. Det føltes ærligt blot at få betaling for det, som faktisk blev anvendt. På den tid var forretningsmodellen med at få betaling pr. bruger og måned helt ny. Og derved ret usædvanlig. Der fandtes ganske vist kunder, som hellere ville købe selve systemet, men i det store hele købte kunderne vores argumentation. Det viste sig at være en succesfuld forretningsmodel.

Nu fandtes det altså virkelige personer derude, som anvendte vores system dagligt. Det var stort! Kunderne var utroligt tilfredse med Intelliplan, da de fik en så enorm forbedring af deres aktiviteter. (Og så er vi slet ikke i nærheden af, hvad Intelliplan er i dag.) Nu og da skete det, at en bruger ringede og sagde "Jeg har ingen spørgsmål eller problem, men jeg ville bare ringe og sige, at det fungerer helt fantastisk!”. En pragtfuld følelse, som gav brændstof til fortsat udvikling.

Intelliplan blev grundlagt gennem innovation og entreprenørskab samt gennem udvikling i meget tæt samarbejde med kunderne. Sådan arbejder vi fortsat. Mens dette skrives, er vi sammen med vores kunder i gang med at udvikle et nyt Intelliplan til fremtidens brug. På sigt vil det erstatte det nuværende Intelliplan. Det hele for endnu bedre at kunne hjælpe dig og vores øvrige kunder med at lykkes.

Som du kan se, fortsætter snakken med vores kunder. Det er vi stolte af.Peter & Patrik

Grundlæggere og stolte intelliplanlæggere..

Jeg vil vide mere.FØR MIG TIL FREMTIDEN!