Vårdmoms, Arbetsmarknadsutredningen och nytt från branschen

9 november, 2018
Skriven av: utsikt
Kategori: Utsikt

Skatteverket har nu meddelat sitt rättsliga ställningstagande rörande vårdmomsen. Skatteverkets sammanfattning anger att uthyrning av personal föreligger när någon tillhandahåller arbetskraft till en köpare under förutsättning att tillhandahållaren gör detta i egenskap av beskattningsbar person (skatteverket.se).

Almega/Kompetensföretagen (fd Bemanningsföretagen) (kompetensforetagen.se):

"Det är positivt att det blir en relativt lång omställningstid om cirka 8 månader så att det finns tid att göra de korrigeringar som krävs. Kompetensföretagen anser att det är av stor vikt att systemet bli konkurrensneutralt utan någon skillnad i företagsform." (Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen)

Några förslag från Arbetsmarknadsutredningen har läckt och tre förslag handlar om att ta bort ansvar från Arbetsförmedlingen och ge ansvaret till andra instanser (arbetsmarknadsnytt.se):

  1. A-kassorna föreslås få kontrollera de arbetslösas aktiviteter.
  2. Kommunerna föreslås ta över ansvaret för sociala insatser, till exempel arbetsträning.
  3. En helt ny myndighet föreslås – Myndigheten för kompetensförsörjning – som utredaren menar bör ta över ansvaret för att samordna samhällets kompetensförsörjning.

Utredaren väljer dock inte att ta ställning vad gäller vem som ska utföra det arbete som AF gör idag, utan lämnar två alternativ:
  1. Arbetsförmedlingen fortsätter som förr, det vill säga med egna insatser där privata aktörer är komplement.
  2. Arbetsförmedlingen blir en ren beställare av tjänster från till exempel privata företag.


Almega/Kompetensföretagen (fd Bemanningsföretagen) har publicerat ett svar på dessa rykten och lyfter fram vikten av att uppdragen går till privata aktörer framöver (kompetensforetagen.se):

"Eftersom matchning och utbildning är de arbetsmarknadsinsatser som bäst leder till att arbetslösa får jobb måste det arbetet skötas av privata aktörer. Våra medlemmar har tätare kontakt med de arbetssökande och en mycket bättre relation med arbetsgivarna än Arbetsförmedlingen. Lägg därtill att arbetsgivare generellt har mycket lågt förtroende för Arbetsförmedlingen." (Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, slår fast i en rapport att Arbetsförmedlingen misslyckas i samtliga delar av kontrollkedjan för arbetssökanden. IAF pekar på omfattande brister i allt från handlingsplaner och aktivitetsrapporter till underrättelser (svensktnaringsliv.se).

SKL har slagit fast att Landstingen ska vara oberoende av bemanningsföretag den 1 januari 2019. Det står dock klart att många landsting inte kommer att uppnå målet (dn.se).

Adeccos senaste kvartal ser en ökning med 2 procent organiskt, vilket kan jämföras med en tillväxt på 4 procent kvartalet innan och 6 procent för ett år sedan. Adecco varnar även för att inbromsningen fortsätter under det fjärde kvartalet då man ser en avmattning på flera europeiska marknader (vafinans.se).

Bravura har blivit korad till ett DI Gasellföretag, och detta inte mindre än för sjätte året i rad. Bravura har idag 840 medarbetare och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping och Sundsvall (bravura.se).

Dedicare etablerar sig för första gången i Norrland och öppnar den 1 december kontor i Umeå (dedicare.se).

Boråsföretaget Effektiv Bemanning, grundat av det före detta fotbollsproffset Mathias Svensson, har utsetts till ett sk DI Gasellföretag av Dagens Industri (bt.se).

Logent växer i Kronobergs län och öppnar kontor i Tingsryd (mynewsdesk.com).

Professionals Nord har utsett Klas Friberg som ny vd. Mattias Matsson, som grundade bolaget 2014, lämnar nu vd-rollen och går nu in som operativ styrelseordförande (affarsliv24.vk.se).

⇐ Tillbaka till bloggen.