”Utan bemanningsföretag måste vården skäras ned”, nytt från Poolia, Uniflex, NSG, Manpower och Randstad

6 augusti, 2018
Skriven av: utsikt
Kategori: UtsiktDagens Industris Tobias Wikström framhåller "utan bemanningsföretag måste vården skäras ned. [---] Om politiska mål som minskade vårdköer ska kunna förverkligas behövs även bemanningsföretagen". (di.se)

Poolia gör kvartalsförlust och pekar på engångskostnader för Uniflex-fusionen. Poolia redovisar ett resultat efter skatt på -8,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (4,5). Minusresultatet beror på kostnader på 7,7 miljoner i samband med fusionen med Uniflex och 1,6 miljoner för flytt i Stockholm (affarsvarlden.se).

Dock har såväl Poolia (poolia.com) som Uniflex (cision.com) respektive bolagsstämmor godkänt fusionen.

NSG Groups VD Ingrid Nordlunds kommentar om företagets andra kvartal (ngsgroup.se): "Årets andra kvartal har fortsatt i linje med utvecklingen från början av året. Vi har stark tillväxt inom vår sköterskebemanning och vår verk­samhet inom ledarförsörjning, men situationen med låga marginaler inom läkar­bemanningen är oförändrad. Vi har därför fortsatt välja bort affärer för att långsiktigt öka våra marginaler, vilket resulterat i ett omsättningstapp om 5,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen från den operativa verksam­heten har ökat från 4,8 procent i första kvartalet till 5,7 procent i andra kvartalet."

Den norska Manpowerchefen Maalfrid Brath är frustrerad över de norska politikerna och beslutet tidigare i år om strängare regler för de norska bemanningsföretagen (amcham.no): "Jeg må si at den debatten som har vært rundt bemanningsbransjen de siste to årene, har vært frustrerende og gjort meg ganske sint til tider." (Maalfrid Brath, koncernchef, ManpowerGroup Norge)

⇐ Tillbaka till bloggen.