Tre trender på arbetsmarknaden i Norrbotten samt nytt från Dedicare, Montico, Uniflex & Academic Work

16 oktober, 2018
Skriven av: utsikt
Kategori: UtsiktAlmega/Kompetensföretagen (fd Bemanningsföretagen) lyfter fram tre trender på arbetsmarknaden i Norrbotten: 1. Alltfler unga börjar arbetslivet som konsulter, 2. Allt fler äldre stannar i arbetslivet som konsulter samt 3. Allt fler utlandsfödda får en chans i det lokala arbetslivet (kuriren.nu).

Dedicare utser Eva Jonbacker som ny CFO som tillträder sin tjänst senast den 7 januari 2019 och kommer även att sitta i Dedicares koncernledning (dedicare.se).

Montico har blivit kvalitetscertifierade för tredje året i rad och även ny-certifierade inom miljö och arbetsmiljö. Denna trippelcertifiering - kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (ISO45001)- är Montico ensamma om att ha bland landets bemannings- och kompetensutvecklingsföretag (montico.se).

Bolagsverket har lämnat tillstånd till Poolia AB och Uniflex AB att verkställa fusionsplanen mellan de två bolagen. Bolagsverket beräknas registrera fusionen den 31 oktober 2018. I samband med registreringen av fusionen kommer Uniflex att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia (cision.com).

⇐ Tillbaka till bloggen.