Lernia, Yrkesakademin, Academedia, Intendia: AF prioriterar fel, Hedera Q3, NGS Q3 samt LinkedIn Events-pilot

12 november, 2018
Skriven av: utsikt
Kategori: UtsiktFöreträdare för Lernia, Yrkesakademin, Academedia samt Intendia group går i en debattartikel till storms mot Arbetsförmedlingen som de menar prioriterar fel (di.se).
"[---] en ny regering - oavsett vad den vill med Arbetsförmedlingen - ha ett svar både på hur svenska företag ska kunna få rätt kompetens i framtiden och hur vi ska kunna möte en framtida lågkonjunktur. Om de läckta uppgifterna från arbetsmarknadsutredningens betänkande stämmer är en "kompetensförsörjningsmyndighet" ett intressant förslag. Det visar att även utredaren ser problemen med minskad kompetensförsörjning i en tid med stora kompetensbehov och hög arbetslöshet."

Hedera Groups rapport för det tredje kvartalet 2018 visar en ökad omsättning till 63,0 MSEK (39,3 MSEK) vilket är en ökning med hela 60,3%. Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 2,0 MSEK (0,9 MSEK) (vafinans.se).

NGS vd Ingrid Nordlund kommentar ang. företagets senaste kvartalsrapport (ngsgroup.se):
Tredje kvartalet fortsatte att präglas av utmaningar inom delar av bemanningssegmentet, medan andra delar av verksamheten fortsätter utvecklas positivt. [---] Detta samman­taget resulterar i ett omsättningstapp om 16 procent jämfört med samma period föregående år. [---] Utvecklingen inom läkarbemanningen är svår­bedömd i det korta perspektivet, men våra långsiktiga finansiella mål ligger fast över tid då flertalet av våra verksamheter utvecklas väl och har god potential att bidra till en starkare lönsamhet.

LinkedIn har presenterat en pilot om en kommande "events-funktion" som syftar till att underlätta för medlemmarna/användarna att få till personliga möten (linkedin.com).

⇐ Tillbaka till bloggen.