Kompetensföretagen om regeringsuppgörelsen och SKL, Ponto och Veteranpoolen öppnar nytt

17 januari, 2019
Skriven av: utsikt
Kategori: Utsikt

Centerpartiet och Liberalerna har som bekant tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet tagit fram en överenskommelse om budgetsamarbete. En del av uppgörelsen rör arbetsmarknaden. Bland annat ska lagen om anställningsskydd, LAS, ändras genom ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta ändringen av las ska även ta fram förslag som innebär lägre kostnader vid uppsägningar för framför allt mindre företag, samt hur arbetsgivarens ansvar för anställdas kompetensutveckling och omställningsförmåga stärks. Parternas etableringsjobb, med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa, utökas till att inkludera företag utan kollektivavtal samt bemanningsföretag. Huruvida detta blir verklighet eller inte återstår att se. Almega/Kompetensföretagen (fd Bemanningsföretagen) reaktion (kompetensforetagen.se): "Vi ser fram emot att äntligen inkluderas i satsningen på etableringsjobb. [--] Att vi får vara med och förmedla etableringsjobb är en mycket god nyhet för de som står långt från arbetsmarknaden." (Patrik Eidfelt, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen) "Vi är även mycket positiva till en reformering av Arbetsförmedlingen. Våra medlemmar har tätare kontakt med de arbetssökande och en mycket bättre relation med arbetsgivarna än Arbetsförmedlingen." (Patrik Eidfelt, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen) Almega/Kompetensföretagen (fd Bemanningsföretagen) har även uttalat sig ang SKLs mål att få bort hyrläkarna (kompetensforetagen.se): "Det behövs ett bättre mål för kompetensförsörjning i svensk vård och det kräver samverkan också med kompetensföretag, som är specialister på kompetensförsörjning. Inhyrning är en effektiv strategi om man vill öka vårdens kapacitet, effektivitet och kvalitet. Om målet är att säkra kontinuitet måste vården styras mot dessa mål och inhyrningen vara mer långsiktig." (Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen, Patrik Eidfelt, tf förbundsdirektör Kompetensföretagen) Ponto är ett rekryterings-och bemanningsföretag som idag finns etablerat i Luleå, Kalix och Stockholm. Nu har företaget etablerat sitt första kontor i Västerbotten genom att öppna ett kontor i Umeå (affarsliv24.vk.se). Veteranpoolen etablerar kontor i Piteå och Skellefteå, med målet att anställa 100 pensionärer. Veteranpoolen har i dag ett kontor i Luleå. Totalt har man 41 kontor runt om i Sverige (affarerinorr.se).

⇐ Tillbaka till bloggen.