God jul, Logent växer i Borås, ny VD för ManpowerGroup Sverige samt ökad efterfrågan på arbetskraft

17 december, 2018
Skriven av: utsikt
Kategori: UtsiktLogents Bemanningskontor växer och kommer att anställa ytterligare drygt 50 personer i Borås, vilket gör att Logent nu är en av Borås 100 största arbetsgivare (industritorget.se).

Arbetsgivarna i Sverige räknar med en ökad efterfrågan på arbetskraft i början av 2019, enligt Manpower Group arbetsmarknadsbarometer (avanza.se).
"Arbetsmarknadsbarometern visar att arbetsgivare överlag tror på en positiv start på året, samtidigt som kompetensbristen ställer ökade krav på att tänka nytt kring rekrytering. De främsta orsakerna till kompetensbristen är att arbetsgivare får in för få ansökningar, samt att sökande saknar konkreta yrkeskunskaper och tillräcklig erfarenhet." (Lars Forseth, vd vid Manpower Group)

I Norge visar dock ManpowerGroups undersökning att den norska arbetsmarknaden håller på att kylas ned (nhosh.no).

Mikael Jansson, i dag vd på Manpower, tar vid årsskiftet över rollen som vd för ManpowerGroup Sverige. Han kommer att rapportera till nuvarande vd:n Lars Forseth, som fullt ut ska fokusera på sin roll som Regional Managing Director för Nordics, Baltics & South Africa (tt.se).

⇐ Tillbaka till bloggen.