Branschens kvartalsrapport Q2, AF förmedlade 1,4% av jobben och Autorekryterings VD i stor intervju

10 september, 2018
Skriven av: utsikt
Kategori: Utsikt

  Almega/Kompetensföretagen (fd. Bemanningsföretagen) har presenterat senaste kvartalsrapporten för Q2 med vinkeln att "Omställning backar när Arbetsförmedlingen styr om till extratjänster". Andra kvartalet 2018 visar på en tillväxt med 3.9 procent. Omsättningen bland medlemsföretagen uppgick under andra kvartalet 2018 till 8,1 miljarder kronor.

Läs hela rapporten här >>

Störst tillväxt hade Stockholm som ökade med 7,6 procent. Västra Sverige skuggade med en ökning på 6,8 procent. Svagast utvecklingen hade Södra Sverige som minskade med 5,7 procent medan Mellansverige ökade med 4,8 procent och Norra Sverige med 0,2 procent.

Under andra kvartalet 2018 ökade Entreprenad med 2,4 procent och Rekrytering med 6,6 procent. Även Uthyrning ökade med 5,2 procent vilket medför att den delen fortsatt är klart störst med en omsättningsandel på 89 procent av den totala omsättningen i branschen.

Omställning minskade däremot med drastiska 22,3 procent jämfört med föregående år. "Det beror på att Arbetsförmedlingen styrt om sin verksamhet till att i princip bara administrera den dyra satsningen Extratjänster."Arbetsförmedlingens personal förmedlade bara 1,4 procent av jobben i Sverige förra året, enligt Sveriges Radio.

Myndigheten borde släppa matchningsuppdraget och öppna upp mer för privata aktörer, säger hon och är starkt kritisk till att Arbetsförmedlingen har dragit ner på Stöd & Matchning och istället satsar mer på de dokumenterat ineffektiva extratjänsterna.” (Martina Elfgren Lilja, Kompetensföretagens tillförordnade förbundsdirektör) (arbetsmarknadsnytt.se).I en stor intervju med Autorekryterings VD Sofia Greijer där mycket handlar om hur företaget agerar för att hitta kandidater i en marknad präglad av arbetsmarknadsbrist (www.motormagasinet.se/article/view/619227/chefintervjun_alla_fantastiska_manniskor_gor_jobbet_roligt).

⇐ Tillbaka till bloggen.