Bostadsbristen slår mot arbetsmarknaden, nytt från Dedicare, Jobzone, Lernia, Clockwork, Speed Group och RekryteringsHuset

14 februari, 2019
Skriven av: utsikt
Kategori: Utsikt

Red berries vyfocené in freezing temperatures.

Svenskt Näringsliv har släppt rapporten ”Arbetskraft utan bostäder” i vilken man lyfter fram behovet av strukturreformer som behövs för att komma tillrätta med de stora problem som finns på den illa fungerande bostadsmarknaden och hur den påverkar företagens behov av kompetensförsörjning (svensktnaringsliv.se).

Dedicare redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Vinsten krymper dock och företaget sänker sin utdelning (investing.com).

Dedicare etablerar sig i Danmark (cision.com): ”Som ett led i vår övergripande vision om att bli ett av Europas ledande bemanningsföretag inom vård och socialt arbete har vi etablerat Dedicare i Danmark. Kontoret ligger i Köpenhamn och initialt fokus för vår danska verksamhet är bemanning av sjuksköterskor.”

Jobzone har öppnat ett kontor i Norrköping. Totalt har nu företaget 50 kontor i Sverige och Norge (mynewsdesk.com).

Lernias bokslutskommuniké 2018: Ökad omsättning för bemanningsverksamheten, men stora utmaningar för utbildningsverksamheten. Lernias intäkter för fjärde kvartalet minskade med sex procent till 859 (921) mkr. Det förklaras främst av lägre intäkter från Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningstjänster, kalendereffekter med färre uthyrda konsulter samt en nedgång hos en större bemanningskund där konsulterna enligt plan gått över till fast anställning hos kunden (tt.se).

Almega/Kompetensföretagen (fd. Bemanningsföretagen) har publicerat en rad intervjuer med företrädare för branschen:

⇐ Tillbaka till bloggen.