Bemanningsföretagen om vårbudgeten; Nytt från Hedera, Lernia, Logent, Professionals Nord och Speed Group

7 maj, 2018
Skriven av: utsikt
Kategori: UtsiktAlmega/Bemanningsföretagens kommentar till regeringens vårbudget: "Regeringens vårändringsbudget beskriver åter kompetensbrist och arbetslöshet parallellt - detta verkar vara det nya normalläget på svensk arbetsmarknad. Det är uppenbart att bemannings-, omställnings- och rekryteringsföretags tjänster är underutnyttjade av Arbetsförmedling och offentlig sektor i detta läge". (Martina Elfgren Lilja, Bemanningsföretagens tf. Förbundsdirektör, bemanningsforetagen.se)

Hedera Group AB har förvärvat bemanningsbolaget Addus Care för 10 MSEK. Säljare till aktierna är Addus Socionom AB, ägt av Maria Nordin till 100% (globenewswire.com 1).

Samtidigt har styrelsen i Hedera Group AB beslutat utse just Maria Nordin till verkställande direktör i Hedera Group AB. Nuvarande VD Bertil Haglund kommer att föreslås bli styrelseordförande i Hedera Group på årsstämman (globenewswire.com 2)

Anders Uddfors har utsetts till ny VD och koncernchef och Kjell Hasslert till ny styrelseordförande i Lernia. Uddfors kommer närmast från översättningsbolaget Semantix. Hasslert är bland annat styrelseordförande för Jernhusen (industritorget.se).

Logent och PoG Woody Bygghandel i Skåne har ingått ett samarbete inom bemanning "för att kunna hålla hög servicegrad och möta kundernas behov av service" (industritorget.se).

Professionals Nord fortsätter expansionen i Norrland genom en etablering i Gävle. "Professionals Nords mål är att skapa och bibehålla arbetstillfällen i Norrland och att ha en stark lokal förankring är en del i att nå det målet. Att kunna stärka Norrlands södra region med ytterligare ett kontor känns fantastiskt." (Mattias Matsson, vd, Professionals Nord) (mynewsdesk.com).

Speed Groups bolag inom bemanning, rekrytering och utbildning – Speed Competence, Speed Professionals och Speed Education – har certifierats inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001 (speedgroup.se).

⇐ Tillbaka till bloggen.