Poolia och Uniflex går samman, Jubileumsboken ”Kompetensrebellerna” och Arbetsmiljöverkets granskning

5 juni, 2018
Skriven av: utsikt
Kategori: UtsiktSocialdemokraterna har gått ut med kraven på att visstidsanställning ska bort, regler för arbetskraftsinvandring ska ses över, samt att ”hyvling av arbetstiden” ska förbjudas. Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson menar att dessa krav riskerar att ytterligare höja trösklarna på arbetsmarknaden, inte minst efterom att visstidsanställningar ger närmare 80 000 personer fast jobb varje kvartal (arbetsmarknadsnytt.se).

Kompetensföretagen (fd. Bemanningsföretagen) går i en debattartikel ut med kravet att Arbetsförmedlingen reformeras (arbetsmarknadsnytt.se):

"Vi efterfrågar en reformerad arbetsförmedling där våra medlemmar får ansvar över matchningen. De har de nödvändiga näringslivskontakterna, finns över hela landet i alla branscher och kan matcha företagens behov gentemot den arbetssökanden på bästa och snabbaste sätt" (Martina Elfgren Lilja, Kompetensföretagen)

Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsställen där bemanningsanställda finns. Inspektionsinsatsen har resulterat i totalt 577 meddelanden om krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön. I rapporten ”Tillsyn inom bemanningsbranschen” framgår att ”vanliga problem var brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i introduktionen av ny personal” (av.se).

Kompetensföretagens (fd. Bemanningsföretagen) kommentar till Arbetsmiljöverkets slutrapport om ”Tillsyn inom bemanningsbranschen” (www.kompetensforetagen.se):

"Kompetensföretagens mål är att inga arbetsplatsolyckor ska ske. För att uppnå det målet krävs samverkan med kunder, fackföreningar och myndigheter på lokal och central nivå. Vi har därför välkomnat Arbetsmiljöverkets tillsyn av bemanningsföretag, och samarbetat i alla delar av tillsynen."

I år fyller Kompetensföretagen (fd. Bemanningsföretagen) 15 år som branschorganisation. Branschens historia och några av dess entreprenörer porträtteras i boken ”Kompetensrebellerna”. I boken intervjuas:

  • Benjamin von Jahf, VD EHRAB
  • Lisa Schuman, Stockholmschef Store Support
  • Anki Elken, Head of Sustainability and Public Affairs Randstad Sweden Group
  • Johnny Gunnarsson, VD Palm & Partners
  • Maria Mattsson Mähl, Grundare och VD AlphaCE
  • Lars Forseth, VD Manpower Group
  • Charlotte Norling, HR-chef Work for You
  • Eva Domanders, VD Klara
Boken går att ladda ned här: https://www.almega.se/app/uploads/sites/5/2018/05/kompetensrebellerna_webb.pdf

I anslutning till att Bemanningsföretagen bytte namn till Kompetensföretagen publicerades ett antal inlägg:Styrelserna för Poolia AB och Uniflex AB föreslår att bolagen går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion. Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia. Till VD och koncernchef för det sammanslagna bolaget föreslås Jan Bengtsson, VD för Uniflex. Verksamheterna kommer fortsätta att bedrivas under respektive varumärke. Björn Örås föreslås som ordförande i den nya styrelsen (cision.com).

Systemhus AB förvärvar bemanningsföretaget Watch Out Bemanning AB, i linje med Systemhus strategi att producera bostäder i egen regi (cision.com).  

⇐ Tillbaka till bloggen.