Almega/Kompetensföretagen vs svartjobb, Vint Cerf: ”AI skapar våra nya jobb” samt fyra metoder för en bättre arbetsmarknad

10 december, 2018
Skriven av: utsikt
Kategori: UtsiktAlmega/Kompetensföretagen (fd. Bemanningsföretagen) påpekar att svartjobb är ett växande problem på arbetsmarknaden. Kompetensföretagen arbetar aktivt för att motarbeta förekomsten av dessa oseriösa jobb bland annat genom auktorisation och genom att arbeta för seriösa upphandlingar (kompetensforetagen.se).


I boken "Hur kan fler komma in på arbetsmarknaden?" identifieras fyra metoder för att komma tillrätta med arbetsmarknadsproblematiken (arbetsmarknadsnytt.se):

  1. Den första är utbildningsinsatser,
  2. den andra är arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställningsstöd,
  3. den tredje är anställningsformernas betydelse och
  4. den fjärde är införandet av lågkvalificerade jobb med lägre löner.


Vint Cerf, en av personerna bakom TCP/IP-protokollet, har tillsammans med en David Nordfors grundat tankesmedjan i4j, eftersom de anser att det är artificiell intelligens som kan skapa våra nya jobb (nyteknik.se):

"Vi föreslår en människocentrerad innovationsekonomi, PCE, people-centered economy, som kan förenkla synen på ekonomin. Arbetsmarknaden och konsumentmarknaden slås ihop till en enda marknad där människan erbjuds två typer av tjänster: en för att tjäna pengar och en annan för att spendera dem. PCE:s definition av ekonomin blir enkel och händig: människor skapar och utbyter värde med varandra, med stöd av organisationer. [---] Marknaden för skräddarsydda jobb åt alla är inte längre science fiction. Vi är i början av en revolution i att hitta, utbilda, matcha och ge människor nya möjligheter på en långsiktig arbetsmarknad."

Konceptet presenteras mer utförligt i boken ”The People Centered Economy: The New Ecosystem For Work”, med medförfattare som Allen Blue, en av grundarna av LinkedIn, Jim Clifton, vd Gallup, samt svenskarna Sven-Otto Littorin, före detta arbetsmarknadsminister och Patricia Olby Kimondo, grundare av People Productions och Lärarförmedlarna.

⇐ Tillbaka till bloggen.