Alliansens ”nya AF”, partierna om LAS och nya auktorisationer

4 april, 2018
Skriven av: utsikt
Kategori: Utsikt



För ett år sedan föreslog Alliansen att Arbetsförmedlingen skulle läggas ned och nu presenterar Alliansen förslag på ett nytt system: En ny och mindre myndighet ska ersätta den befintliga Arbetsförmedlingen, staten ska ha ett fortsatt huvudansvar för arbetsmarknadspolitiken. Dessutom ska matchningsfunktionen öppnas upp för fristående aktörer (dn.se).

DN har också publicerat en artikel om partiernas inställning till LAS där det framgår att en majoritet i riksdagen, bestående av Alliansen och SD är för att luckra upp LAS och låta arbetsgivare undanta personer från turordningsreglerna. I samma artikel redovisas även en opinionsundersökning där det framgår att varannan svensk är för att göra det lättare för arbetsgivare att påverka vilka som ska få behålla jobbet i samband med uppsägningar. Tre av tio säger sig vara emot en sådan förändring (dn.se).

Almega/Bemanningsföretagen har presenterat följande nya auktorisationer (bemanningsforetagen.se):

Nya Auktoriserade bemanningsföretag:
2:a Hjälpen AB, Nacka
EMTX Bemanning AB, Kista
HIREQ Halland AB, Halmstad
IFOkus konsult AB, Göteborg
Iswecare AB, Kungälv
Läkarresurs FA Rekrytering AB, Uppsala
Medarbetare Norr AB, Boden
OnePartnerGroup Nässjö AB, Jönköping
Ugglegård Consulting AB, Göteborg

Nya Auktoriserade omställningsföretag:
Humanus Utbildning Syd AB, Lund

Nya Auktoriserade rekryteringsföretag:
Alf Anselmby Rektor Att Hyra AB, Sigtuna
Dedicare AB, Stockholm
EMTX Bemanning AB, Kista
Kornboden Rekrytering & Bemanning i Örebro AB, Örebro
Responsa AB, Tyresö

Palm & Partners har förvärvat det Göteborgsbaserade nischbolaget Contaplus, som erbjuder tjänster inom Rekrytering och Konsulthyra av Kvalificerade ekonomer. "Förvärvet skapar en stark plattform för fortsatt utveckling av tjänsteutbudet inom området finans och ekonomi." (cision.com).

Manpower: Svenska arbetsgivare är svagt optimistiska och förväntar sig att anställa något fler under årets andra kvartal. Mest optimistiska är arbetsgivare i Stockholm- och Uppsalaregionen följt av Västsverige, där Västra Götaland och Hallands län ingår. Den enda regionen där arbetsgivarna har en negativ jobbprognos är Östra Götaland, där Östergötland, Småland, Öland och Gotland ingår. På branschnivå hittar vi flest optimistiska arbetsgivare inom hotell- och restaurang följt av energisektorn. Inom bygg- och finanssektorn är arbetsgivarna dock mer pessimistiska och spår att efterfrågan på arbetskraft kommer minska under det andra kvartalet (di.se).

För andra året i rad utses Academic Work-koncernen till bästa arbetsgivare i kategorin service- och tjänsteföretag i en undersökning genomförd av Brilliant (f.d. Netsurvey) (industritorget.se).

Maxkompetens senaste kvartal var ett positivt kvartal med en tillväxt på över 30%. Vad gäller bemannings sägs följande: "Genom att styrelsen nu föreslagit att koncernen skall byta namn till MoxieTech Group AB kan affärsområde Rekrytering och Bemanning få ensamrätt på varumärket Maxkompetens. Maxkompetens har under perioden utvecklats enligt plan. Ordermarginalerna i affärerna har förbättrats. Affärsområdet ökar rekryteringsgraden till 7,7% jämfört med marknadens 3,7%. Resultatet för affärsområdet belastas av integrationskostnader till följd av förvärvet av Magna." (cision.com).

Randstads senaste Workmonitor-undersökning visar att merparten av den svenska arbetskraften fortfarande jobbar på ett traditionellt sätt, trots allt tal om digitalisering. Arbetet äger till största delen rum under kontorstid och på en specifik plats. Men, det pågår ett skifte mot mer flexibla arbetsformer (randstad.se).

Uniflex vill ha in Avanzas tidigare operativa chef Henrik Källén i styrelsen. I övrigt föreslås omval av befintliga styrelseledamöter Björn Örås, Jenny Pizzignacco, Eva Gidlöf och Staffan Jufors samt nyval av Henrik Källén (vafinans.se).

⇐ Tillbaka till bloggen.